Olay Öyküsü Nedir?

Konuyu oluşturan olayların birbiriyle bağlantısına olay öyküsü denir. "Olan ne; bundan sonra ne olacak" gibi sorularla okuru gerilim ve merak içinde tutan öykü türü.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Olay
Ölçü
Öndeyiş
Önsöz
Opera Komik
Örnekseme
Örtmece
Otobiyografi
Otograf
Ottova Rima